Pedagog

Retreat – med biblioterapeutiska inslag

Att famna förgänglighet

Välkommen till en retreat i fantastisk miljö och med litteratur, kreativt skrivande, samtal och stillhet som verktyg.

Övningarna, som inte kräver några förkunskaper, öppnar upp för existentiella perspektiv på den egna tillvaron och utforskar tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar.

Under fyra dagar varvas programmet i Sundre gamla skola med vandringar i den unika gotländska miljön och tid för egen reflektion. Möjlighet till enskilda samtal finns.

Kursdatum: 4-7 Maj 2023

Kurser och seminarium

Biblioterapi

Biblioterapi handlar om att läsa och samtala om det lästa, för bättre hälsa och personlig utveckling. Biblioterapi handlar också om kreativt skrivande som en självutvecklingsprocess. Med biblioterapi kan vi bättre lära känna oss själva och växa som människor.

Genom författares skildringar av känslotillstånd och händelser kan du som läsare spegla ditt inre liv. Att ta del av andras texter ger distans och nya perspektiv på tillvaron och den livssituation man befinner sig i.

Biblioterapi – Förundran ”Innanför och utanför sig själv”

Tillsammans läser vi under dagarna kortare skönlitterära texter som associerar till hur förundran finns närvarande i våra liv. Utöver att reflektera och samtala om det lästa kommer vi också att använda det kreativa skrivandet för att fördjupa den egna processen.

Var? Berget, Meditationsgården, Rättvik
När? 5-8 Oktober 2023

Biblioterapi – att finna sig själv genom skönlitteratur och kreativt skrivande

Inom biblioterapin används litteratur som utgångspunkt för att utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar. Du bör ha viss kännedom om biblioterapi och erfarenhet av att diskutera litteratur. På kursen kommer det finnas inslag av kreativt skrivande med terapeutisk potential.

Kursdatum planeras till hösten 2023.

Håkan Gotland

Relationsutveckling

Det medvetna parförhållandet – att återväcka och fördjupa kärleken på nytt sätt.

Ett seminarium på två dagar för par i alla olika faser av sin relation. Oavsett var ni befinner er i er relation är ni varmt välkomna. Ni får se och uppleva nya sätt att kommunicera med varandra och få en djupare förståelse för ert förhållandets verkliga möjligheter.

Seminariet innehåller föredrag, övningar både individuellt och i par, samt demonstrationer av kommunikationstekniker och dialogprocesser.

Seminariet genomför Håkan Mattsson tillsammans med Cecilia Hörnell Sunar.


Självutveckling genom skrivande

Ett seminarium med möjlighet att genom skrivande utveckla dig själv. Under seminariedagarna får du chans att nå klangbotten i dig själv, finna din sårbarhet såväl som din styrka. Målsättningen är att utvecklas både själsligt men också i skrivandets konst. Skrivövningar blandas med teori och samtal på ett lustfyllt och icke-presterande sätt.

Du som anmäler dig har kanske tidigare arbetat med din utveckling och längtar efter ett nytt och lustfyllt sätt. Eller också anmäler du dig av anledningen att du helt enkelt tycker om att skriva.

Kursledare; Håkan Mattsson

Inga kursdatum planerade just nu