Om Håkan

Porträttbild av Håkan Mattsson

Terapeut – Författare – Pedagog

Håkans syfte är att bidra till fredsarbetet i världen, genom en individ, ett par, en grupp i taget.

Med ett holistiskt förhållningssätt utforska det mellanmänskliga samspelet. Vilken påverkan och ansvar har man själv i mötet med människor? Insikter som är värdefulla i sökandet efter sig själv och det som behöver utvecklas för att bygga sunda relationer.

Mångårig erfarenhet av individualterapi, parterapi, andra konstellationer av relationer och grupper samt som samtalsledare. Specialiserad inom intimitets- och sexologiska frågor. Existentiella frågeställningar är vanliga teman i samtalen. Seminarier och retreater för personlig och relationell växt. Skrivande är ett sätt att möta sig själv genom orden. Det kreativa skrivandet bildar en fin syntes med det terapeutiska och har för Håkan blivit en livsföring.

Bakgrund som projektledare av utvecklingsprocesser i organisatoriska förändringar, jämställdhet och mångfaldsfrågor, psykosocial arbetsmiljö samt medarbetar- och ledarskapsutveckling. Sammantaget lade det grunden till det fördjupade intresset av att vara människa, de existentiella frågeställningarna i relation till sig själv och i det mellanmänskliga samspelets utmaningar vi ställs inför.

Beteendevetare, filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning sexologi. Konstnärlig masterexamen i kreativt skrivande och litterär gestaltning. Högskoleutbildad i biblioterapi och olika terapeutiska skolor; psykosyntes, Imago relationsterapi, steg 1 utbildad KBT-terapeut, schematerapi och mindfulness.

Just nu studerar Håkan magisterprogrammet i praktisk kunskap på Södertörns högskola. Programmet tar sin utgångspunkt i humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, historia och konstnärliga kunskapskällor som skönlitteratur och dramatik.


Masterexamen

Vårterminen 2020 tog Håkan en masterexamen i kreativt skrivande från Linnéuniversitetet.

Från Linnéuniversitetets hemsida;
”Studierna rymmer analytiska inslag som frågor om komposition, perspektivval och texters inre sammanhang liksom deras riktning mot en omvärld. Även litteraturfilosofiska frågor om text och författare, om tolkning och om tradition och originalitet diskuteras, liksom frågor om litterär kvalitet och författarmoral.

Genom skrivövningar finner studenterna sitt personliga uttryckssätt. De övas att i skrift förmedla känslor, upplevelser, insikter och reflektioner. Förmågan att kritiskt diskutera andras texter tränas, liksom att tillgodogöra sig kritiska synpunkter på det egna skrivandet.”

Mer information om utbildningen

Kandidatexamen

Höstterminen 2020 tog Håkan en filosofie kandidatexamen i psykologi från Göteborgs Universitet.

Mer information om utbildningen